Jawatankuasa Unit Kokurikulum

JAWATANKUASA INDUK UNIT KO KURIKULUM


Pengerusi (Guru Besar)
En Zuraidi b Shafii
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Kokurikulum)
Pn Aigi a/p To Wen
Naib Pengerusi II (Penolong Kanan Pentadbiran)
En Che Abd Hamid bin Che Sof
Naib Pengerusi III (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
En Mohd Sakri@Shukri b Ahmad

JAWATANKUASA
TUGAS & TANGGUNGJAWAB

Jawatankuasa Induk KoKurikulum

Setiausaha KoKurikulum               
Cik Faiza bt Fauzi

Setiausaha Sukan                            
Pn Wan Azimah bt Wan Ahmad

Penyelaras Sukan Permainan  
En Mohd Zaki b Malik                                           
Penyelaras Kelab & Persatuan     
Pn Norhayati bt Yusof

Penyelaras Unit Beruniform    
En Zariman b Daud

Penyelaras Ko Akademik/Khas
Pn Norezan bt Ngah1.             Merancang aktiviti sekolah ( jangka panjang dan pendek )
2.             Mengadakan mesyuarat sekurang-kurang 2 kali setahun
3.             Menentukan peraturan kokurikulum sekolah
4.             Menentukan takwim dan jadual aktiviti tahunan
5.             Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum Daerah
6.             Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga , Merentas Desa , Hari Kokurikulum dll
7.             Menilai aktiviti kokurikulum dan buat laporan tahunan
8.             Membuat anggaran perbelanjaan dan peruntukan kewangan
9.             Membuat pilihan dan pengiktirafan kepada guru dan pelajar dalam Kokurikulum
10.        Memastikan semua kemudahan dan peralatan adalah selamat
11.        Menentukan objektif gerak kerja kokurikulum sekolah
12.        Memilih dan melantik guru-guru dalam bidang kokurikulum
13.        Memastikan setiap unit kokurikulum berjalan dengan lancer dan berkesan
14.         Menyelesaikan masalah berbangkit dalam pengendalian aktiviti Kokurikulum
15.        Menyelaras dengan pihak sekolah tentang peruntukan dan kewangan
16.        Menerima kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum
17.        Menerima laporan pada akhir tahun tentang aktiviti kokurikulum
18.        Memutuskan anugerah kecemerlangan kokurikulum
19.        Menyelaraskan semua aktiviti kokurikulum
20.        Membantu mengagihkan tugas dan memilih guru dalam unit kokurikulum
21.        Memilih dan mengagihkan pelajar dalam bidang kokurikulum
22.        Memastikan kemudahan dan keselamatan pelaksanaan kokurikulum
23.        Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik
24.        Memastikan borang-borang dan rekod dikemaskini dan mencukupi
25.        Mengadakan aktiviti tambahan kepada guru dan pelajarContact us